Love doesn’t Hurt – Episode 3

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

79 results found

Woman Forum Elbasan supports survivors of violence

Date: Tuesday, 16 February 2021

One of UN Women partners, Woman Forum Elbasan, has been working for 20 years to prevent and address cases of domestic violence. They have given back the freedom, dignity and life to abused women and girls in the region of Elbasan, central Albania. Soela Kurti, a lawyer from Woman Forum Elbasan, informs us how they support survivors of violence and the challenges they face in their daily work. This is a series of four videos featuring service providers for survivors of gender-based violence…

Ku duhet ta raportoj dhunën?

Date: Tuesday, 16 February 2021

Çfarë ndodh saktësisht kur dikush raporton dhunën në familje? Si reagon policia, aktori kryesor i mekanizmit kundër dhunës në familje? Edjona Dano e cila punon në Komisariatin Nr. 1 në Tiranë, ka një mesazh për të gjitha gratë dhe vajzat që kanë dyshime dhe nuk dinë ku të drejtohen për ndihmë.Kjo është një nga katër videot realizuar me ofruesit e shërbimeve të ndryshme për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Shqipëri. Videot janë realizuar nga UN Women si pjesë e…

Albanian municipalities against domestic violence

Date: Tuesday, 16 February 2021

Almost all municipalities in Albania have a dedicated mechanism to protect and support survivors of domestic violence and gender-based violence. Strengthening and building their capacities is one of the goals of the UN Joint programme that UN Women is implementing together with UNDP and UNFPA, with funds from the Swedish government to eliminate violence against women and girls (EVAW). This video is part of a series with service providers who are supporting survivors of gender-based violence…

Love doesn't hurt

Date: Thursday, 4 February 2021

Watch the compilation of mini video series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Albania. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence.The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government…

Love doesn’t Hurt – Episode 2

Date: Tuesday, 29 December 2020

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

Love doesn’t Hurt – Episode 3

Date: Tuesday, 29 December 2020

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

Love doesn’t Hurt – Episode 1

Date: Tuesday, 29 December 2020

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

Një jetë e dytë

Date: Monday, 30 November 2020

Gratë dhe vajzat të mbijetuara të dhunës meritojnë një jetë të dytë, të lira, të sigurta dhe pa frikë.Ofruesit e shërbimeve janë aty per t’i dëgjuar, besuar dhe mbështetur.Raporto në polici 112/129Kërko ndihmë në linjën e këshillimit 116117 Kjo video është prodhuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijeve në Shqipëri si pjesë e projektit për "Grumbullimin e të dhënave mbi stereotipet gjinore dhe perceptimet publike të roleve gjinore dhe qëndrimet ndaj dhunës ndaj grave". Videoja u…

A second life

Date: Monday, 30 November 2020

Women and girls survivors of violence deserve a second life, free, safe and without fear.Service providers are there to listen, trust and support them.Report to the police 112/129Ask for support 116117 This video was produced by Observatory for Chilrend’s Rights in Albania as part of the project on “Data collection on gender stereotypes and public perceptions of gender roles and attitudes towards violence against women”. The video was supported by the EU-UN Women regional programme on Ending…

Preventing violence through self-defense training

Date: Wednesday, 14 October 2020

More than 100 women and girls participated in a self-defense training during the summer of 2020 in Albania. They learned to prevent and respond to situations of abuse, violence, bullying and crime, during a free online course UN Women developed in collaboration with Aikido and with the support of the Swedish International Development Cooperation (Sida). Participants aged from 14 to 50 years old highlighted that after the training they feel more empowered and self-confident.

Words do not bring change, budgets do

Date: Wednesday, 14 October 2020

How do women and men benefit equally from government funding in Albania? Learn from women and girls on how their lives have changed and how gender budgeting initiative is reducing inequalities.Albania has been successful in making gender responsive budgeting (GRB) a mandatory requirement in the Albanian legislation for both central and local level public financing. The percentage of annual budget on gender equality increased to 7,2 per cent in 2020 compared to 1 per cent when UN Women…

Supporting women economic resilience through local tourism

Date: Tuesday, 4 August 2020

COVID-19 is seriously damaging the Albanian economy, especially rural tourism. Tourism decline puts a strain on the farms and guest houses in the upper Vjosa river, where local women work and earn a living. Elona, Leonora, Anila, Mirela and Zhenisa, who are working in this area, have seen the collapse of visitor numbers amid the pandemic. Now, in this new reality they are counting on local tourists. These women local entrepreneurs are providing for themselves, their workers, and the whole…

Në mbështetje të qendrueshmërisë ekonomike të grave përmes turizmit vendas

Date: Monday, 20 July 2020

COVID-19 po dëmton rëndë ekonominë shqiptare, në veçanti turizmin rural. Mungesa e turizmit ka vënë në vështirësi ferma dhe bujtina në pjesën e epërme të lumit Vjosë, ku punojnë dhe nxjerrin jetesën gra të zonës. Elona, Leonora, Anila, Mirela dhe Zhenisa, të cilat punojnë në këtë zonë kanë përjetuar një rënie të numrit të vizitorëve gjatë pandemisë. Në këtë realitet të ri, sytë i kanë nga turistët vendas. Këto gra sipërmarrëse ndihmojnë veten, të punësuarat e tyre si dhe të gjithë…

Përse paratë e tua kanë peshë? – Historitë që na drejtojnë, Shqipëria

Date: Monday, 6 July 2020

Kliko këtu për të bërë një anketë të shkurtër për buxhetimin e përgjigjshëm gjinor: https://www.surveymonkey.com/r/5GJLRN9Në video është historia e Laura Talo nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, e diplomuar në shkollën profesionale hoteleri-turizëm. Duke njohur rëndësinë e ofrimit të aksesit së barabartë për vajzat dhe për djemtë në arsimin profesional dhe në tregun e punës, qeveria e Shqipërisë ka përfshirë perspektivën gjinore në…

Why your money counts? - The takeaway stories, Albania

Date: Monday, 6 July 2020

Click here to take a short survey on gender-responsive budgeting: https://www.surveymonkey.com/r/5HGNJDJThe video features the story of Laura Talo from Tirana, capital of Albania, a graduate from the vocational school for hotel and tourism. Recognizing the importance of providing equal access to vocational and labour market for girls and boys, the Government of Albania engendered vocational education budget so that girls and boys…

Isolated but not abandoned!

Date: Wednesday, 6 May 2020

Prevent violence against women and girls. If you or anyone you know feel in danger in Albania, call the national counseling line for women and girls, 116, 117 or the police 129.The video was supported by the Swedish Government as part of the joint UN programme on Ending Violence against Women in Albania.

Zero tolerancë ndaj dhunës kundër grave

Date: Tuesday, 10 March 2020

Në ditën ndërkombëtare të gruas, Bashkimi Evropian, UN Women dhe qindra organizata të të drejtave të grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi po kremtojnë bashkëpunimin e tyre për t’i dhënë fund diskriminimit dhe dhunës kundër grave.

Regional forum puts forth solutions to end violence against women

Date: Wednesday, 5 February 2020

In October 2019, key governmental, regional, and civil society leaders came together in a regional forum in Tirana to commit their efforts and discuss progress toward ending violence against women in the region and implementing the Istanbul Convention. The forum was convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe as part of the EU-funded regional programme ‘Ending violence and discrimination against women in the Western Balkans and Turkey:…

VOICES

Date: Monday, 3 February 2020

Seven women from disadvantaged groups, including women with disabilities, Roma and LBTIQ women share their sufferings and experience with different forms of violence, impacting their whole family.

Street art exhibition on gender based violence

Date: Tuesday, 7 January 2020

Art installations by young Albanian artists raise community awareness on the culture of rape, sexual harassment, and domestic violence. UN Women supported the exhibition, which was conceptualized by young artists as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The wooden structure installation hosted four different exhibitions by five women artists, involving various mediums and served as a space for introspection, reflection and experience, in collaboration with the…